Lesionar-te et dona temps

Totes les hores que dedicaves al teu entrenament estan gairebé buides. Sis mesos és molt temps i les hores buides et porten a pensar massa. Normalment teu pensament s’enfoca en la pròpia lesió. Per què? Com va començar? Què vaig fer malament? Però sobretot penses en com recuperar-te. Què pots fer? I és quan comences a rebuscar en els teus…

Lesionarse te da tiempo

Todas las horas que dedicabas a tu entrenamiento están casi vacías. Seis meses es mucho tiempo y las horas vacías te llevan a pensar demasiado. Normalmente tu pensamiento se enfoca en la propia lesión. ¿Por qué? ¿Cómo empezó? ¿Qué hice mal? Pero sobretodo piensas en cómo recuperarte. ¿Qué puedes hacer? Y es cuando empiezas a rebuscar en tus tesoros escondidos…